MASKA – życie widziane oczami kobiet

MASKA – życie widziane oczami kobiet

MASKA

„Maskę stale trzymam w szczupłej dłoni, jakby zrośnięta z kamuflażem”

………

„Latami głowiłam się, co też skrywa ta maska – płaska i nieżywa. 

Aż pomyślałam – basta!

Niech będzie, co się zdarzy. Zajrzałam ………” 

Autor nieznany

Warsztaty „Moja wartość – mój potencjał” były dla 9 kobiet przestrzenią  budowania świadomej i autentycznej relacji z samą sobą. Dla wszystkich uczestniczek wykonywanie masek było pierwszym tego typu doświadczeniem – chwilą refleksji nad pełnionymi w życiu rolami, nad ich nadawaniem i przyjmowaniem, nad wyrażaniem.

Części uczestniczek czas przygotowywania i zdejmowania maski pokazał, iż maska je ogranicza, blokuje. Pojawiły się również uczestniczki z całkiem odmiennymi odczuciami – maska dała im spokój, swobodę i dystans.

 

Ważnym zadaniem dla uczestniczek było nadanie swoim maskom znaczenia. Na ZEWNĄTRZ – CO POKAZUJE ŚWIATU, w ŚRODKU – CO UKRYWAM PRZED ŚWIATEM.

 

ŹRÓDŁO

  • Cytat MASKA z „Porozumienie bez przemocy. O języku serc” Marshall B. Rosenberg

MASKA – „Ja – nie ja”

MASKA – „Ja – nie ja”

PRZEBIEG ĆWICZENIA „Ja – nie ja”

W celu poszukiwania ukrywanych przed światem stanów emocjonalnych uczestnicy pracowali z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej gipsowych masek (w trakcie poprzednich warsztatów). Głównym zadaniem spotkania było spojrzenie na maskę z dwóch stron: na zewnątrz uczestnicy malowali te emocje, które pokazuje światu, innym ludziom, wewnątrz maski – co naprawdę przeżywają, co czują, jakie emocje ukrywają przed światem.

Malowanie maski „Ja – nie ja”.

P1110328 (1)P1110330 (2)

P1110334 (1)P1110316 (2)

Każda maska została zatytułowana przez jej autora (tytuły nawiązują do emocji ukrywanych).

DSCN480"NIEMA RZEKA ŁEZ"

Tytuły: „NIEOGRANICZONA RADOŚĆ”, „NIEMA RZEKA ŁEZ”

DSCN487 (1)DSCN4876 (6)

Tytuły: „ODCHŁAŃ”, „SAMOTNOŚĆ”

ŹRÓDŁO

  • Ćwiklińska A. (2015). „Kalejdoskop emocji” Arteterapia w rozwoju kompetencji emocjonalnych młodzieży. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Wiesław Karolak

INSPIRACJE


MASKA w ramach projektu „Kalejdoskop emocji”

GDZIE/ KIEDY/ PO CO?

Spotkanie z twórczością, z szeroko pojętą sztuką, daje możliwość poznania i zrozumienia siebie. Już samo zaangażowanie się w warsztat artystyczny przyczynia się do twórczego samorozwoju, rozumianego jako ciągły, nieustanny proces stawania się samorealizującą się w pełni osobą.

Pogłębieniu samoświadomości służyć może m.in. autoportret, który sprzyja autorefleksji, daje przestrzeń do przyjrzenia się swoim reakcją na docierające z otoczenia bodźce oraz wsłuchania się w sygnały, które przekazuje ciało o różnych stanach emocjonalnych.

Motyw „portretu” i „maski” towarzyszy w procesie eksploracji i zastanawiania się nad „ja” oraz nad „my”. W potocznym rozumieniu portret i maska są swoim przeciwieństwem. Arteterapia wykorzystuje je jednak jako wabik do dalszych poszukiwań. Portret bowiem, poza tworzeniem własnej tożsamości, może być spontaniczny, chwilowy, idealistyczny. Maska, pomagająca ukryć to czego nie chce się pokazać innym, może również dodawać odwagi i pozwolić przez chwilę czuć się bohaterem.

Celem warsztatu nie jest szukanie „całego swojego ja”, ale skupienie się na emocjach, na dniu dzisiejszym. Uczestnicy zastanawiają się nad znaczeniem swoich pracy, nad znaczeniem pracy innych, nad komunikację między twórcami pracy za ich dziełami. Warsztat z portretem i maską motywuje do odpowiedzi na różne pytania: Czy portret jest rzeczywistym odzwierciedleniem? Czy maska jest zła, czy jest ukryciem?

PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zgłębiając świadomość swoich emocji uczestnicy mieli za zadanie zastanowienie się czy wszystkie odczuwane przez siebie emocje pokazują innym. W tym celu każda z osób „zdejmowała maskę z twarzy”. Uczestnicy pracowali w parach i wzajemnie nakładali sobie na twarz bandaż z gipsem, który po wstępnym wyschnięciu zdjęli z twarzy.

W chwili nakładania bandaży na twarzy uczestnicy mieli poszukać w sobie odpowiedzi na pytania: Jak się czują w masce? Czy ich maska jest naprawdę ich maską? Czy w życiu codziennym nakładają różne maski? Co mogą zrobić by na co dzień mieć „swoją” maskę? (Karolak, 2002, s.98).

 Etapy tworzenia masek przez uczestników. 

P1110199 (3)P1110199 (2) 2

P1110199 (34)P1110199 (2)

Maski przygotowane przez uczestników.

P1110239 ()P111029

ŹRÓDŁO

  • Handford, O. & Karolak, W. (2009). Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź: Wydawnictwo AHE

  • Karolak, W. (2002). Moje portrety. Taki jestem – taki chciałbym być. Częstochowa: Wydawnictwo WSP

  • Ćwiklińska A. (2015). „Kalejdoskop emocji” Arteterapia w rozwoju kompetencji emocjonalnych młodzieży. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Wiesław Karolak