MOJA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Anna Ćwiklińska – psycholog, trener, doradca zawodowy, arteterapeuta z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy warsztatowej i indywidualnej, w tym zrealizowanych:

 • 38 projekty edukacyjne/rozwojowe/prospołeczne,
 • ponad 1600 godzin szkoleń w obszarze psychoedukacji i doradztwa zawodowego,
 • ponad 1300 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego i zawodowego.

 

SPECJALISTA W PROJEKTACH PROSPOŁECZNYCH, SZKOLENIOWYCH I ROZWOJOWYCH
05.2012 – obecnie Psycholog/arteterapeuta/ doradca zawodowy/trener

PROJEKTY REALIZOWANE:

 • 09.2017 – obecnie Doradca zawodowy w projekcie „Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”/ Starostwo Powiatowe w Olkuszu
 • 08.2017 – obecnie Arteterapeuta/ psycholog w warsztatach teatralnych dla seniorów w Centrum Aktywności Seniora/ Fundacja Edukacji i Aktywności Seniorów LOKOMOTYWA
 • 09.2016 – obecnie Arteterapeuta w warsztatach „W świat emocji” DRAMOWE BAJKI DLA DZIECI/ Karimba Warsztaty teatralne-arteterapia
  Warsztaty prowadzone wspólnie z pedagożką, instruktorką teatralną Wiolettą Szuba
 • 12.2015 – obecnie Aktor w szkoleniach dla kadry menadżerskiej/ Re-aktor

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

 • 08.2017 – obecnie Liderka w Kampanii 16 dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć/ Fundacja Autonomia
  – Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dramowych „JA – bezpieczna i wolna w szkole dziobania” w oparciu o baśń „Brzydkie kaczątko” H.Ch. Andersena. W warsztatach wzięli udział uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej ZiK Zesławice i Kantorowice (fotorelacja na FB).
  Warsztaty i spektakl prowadzone wspólnie z pedagożką, trenerką dramy Wiolettą Szuba-Franczak.
  REFERENCJE
 • 07.2016 – 12.2018 Psycholog w projekcie „Bo jak nie my to kto?”/ ProBiznes Marta Krawczyk
  REFERENCJE
 • 04 – 06.2017 Trener, arteterapeuta w projekcie „Teatr Forum” realizowanym w Tarnowskie Centrum Kultury / Fundacja i Kropka
  – Warsztaty realizowane według metodologii Teatru Forum, zakończone spektaklem pt. „SMS” (36h). Fotorelacja z projektu na stornie Fundacji i Kropka
  Warsztaty i spektakl prowadzone wspólnie z pedagożką, trenerką dramy Wiolettą Szuba-Franczak.
 • 07.2017 Psycholog w projekcie „Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy”/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
  – Przeprowadzenie diagnozy społecznej, w tym sporządzenie indywidualnych ścieżek reintegracji społecznej (56h).
  REFERENCJE
 • 05 – 06.2017 Psycholog w projekcie „Czas na aktywność”/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołczy
  – Indywidualny trening kompetencji opiekuńczo-wychowawczych (48h).
 • 03.2017 Psycholog w projekcie „Czas na zmiany – zainwestuj w siebie”/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwanowicach
  – Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 11 uczestników projektu (52h).
  REFERENCJE
 • 12.2016 – 06.2017 Psycholog, trener/ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu
  – Warsztaty i realizacja miniprojektu z młodzieżą z Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Sosnowcu w ramach projektu „Liderzy zmiany – II edycja”.
  Projekt realizowany wspólnie z Urszulą Leiss – coach, trener.
 • 09-12.2016 Doradca zawodowy w projekcie „Działaj dziś”/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
  – Indywidualne poradnictwo zawodowe (65h).
 • 04-06.2016 Trener, arteterapeuta w projekcie „Teatr życie” (warsztaty realizowane według metodologii Teatru Forum, zakończone spektaklem (36h))/ Punkt Aktywności Lokalnej Zesławice, Kantorowice
  Warsztaty prowadzone wspólnie z pedagożką, trenerką Martą Ryś.
 • 10.2014 – 04.2016 Psycholog , arteterapeuta w projekcie „Olkuska Szkoła Liderów – Młodzież w działaniu” edycja I i II – Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu
  Część warsztatów prowadzonych wspólnie z psycholożką, trenerką Agnieszką Jałowiec.
  – Warsztaty (łącznie 94h): „Jeden zespół – wspólny cel”; „Autoprezentacja, czyli jak zrobić dobre wrażenie”; „Jak budować efektywne zespoły: szanse oraz zagrożenia”; „Moja zawodowa wizytówka”; „Kalejdoskop emocji”, „Podsumowanie udziału w projekcie – OLKUSKA SZKOŁA LIDERÓW edycja I”; „Jak mówić, żeby nas słuchano. Rola komunikacji w procesie motywowania innych”.
  REFERENCJE
 • 05.2015 Psycholog/ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu
  – Indywidualne spotkania z młodzieżą (12h) z Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Sosnowcu w ramach projektu „Liderzy zmiany”
 • 04-05.2015 Psycholog/ LuckyMind
  – Szkolenia: „Komunikacja w konflikcie” (30h), „Trener-szkoleniowiec” (32h).
 • 03.2015 Doradca zawodowy, psycholog/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie
  – Warsztaty „Trening pracy” (48h), „Warsztat kompetencji i umiejętności społecznych” (20h).
  REFERENCJE
 • 08.2013 – 06.2015 Doradca edukacyjny w projekcie „Z nauką za pan brat – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan” – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
  – Doradztwo edukacyjne w celu zaplanowania działań edukacyjnych, monitoring i wsparcie uczestników na etapie kształcenia (163h).
  REFERENCJE  oraz AUDYCJA w Radiu Doxa na temat projektu „Z nauką za pan brak – kompleksowe doradztwo edukacyjne dla Opolan”
 • 08-09.2014 Trener/psycholog w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie
  – Szkolenia: „Kreatywność”, „Komunikacja i umiejętność współpracy”, „Rozwiązywanie problemów”, „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych” (80h).
  REFERENCJE
 • 01-09.2014 Psycholog w projekcie „Weź swój los w swoje ręce” – Fundacja Familijny Wrocław
  – Warsztaty motywacyjne: automotywacja, komunikacja interpersonalna, radzenia sobie ze stresem (96h).
  REFERENCJE
  PUBLIKACJA: „Znaczenie poczucia własnej wartości w kontekście motywacji do poszukiwania pracy” w „Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych – w poszukiwaniu metody”
 • 08.2014 Psycholog w projekcie „Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Libiąż” – GOPS w Libiążu
  – Warsztaty kompetencji psychospołecznych: budowanie poczucia własnej wartości, komunikacja interpersonalna, asertywność, sposoby radzenia sobie ze stresem (15h).
 • 06.2014 Doradca zawodowy w projekcie „Uwierz w siebie” – GOPS w Dobroszycach
  – Warsztaty doradztwa zawodowego: metody poszukiwania pracy, dokumenty aplikacyjne tj. życiorys, list motywacyjny, przygotowanie się i prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej (12h).
  REFERENCJE
 • 11.2013-04.2014 JobCoach w projekcie „Partnerstwo dla pracy” (221h)WYG Consulting
  REFERENCJE
 • 08.2013-05.2014 Psycholog w projekcie „Aktywna na rynku pracy” – Fundacja Familijny Poznań
  – Warsztaty motywacyjne dla kobiet: automotywacja, komunikacja interpersonalna, radzenia sobie ze stresem (72h).
  REFERENCJE
  PUBLIKACJA: „Aktywni 50+ – wspólne korzyści, wspólna odpowiedzialność” w „Model aktywizacji zawodowej kobiet w wieku 50+ opracowany we współpracy z Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft”
 • 06.2013-02.2014 Doradca zawodowy/ trener na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektu „Matematyka podstawą sukcesu”
  – Szkolenia: „Rynek pracy – rynek możliwości” (30h); „Dokumenty aplikacyjne” (40h); „Skuteczna rozmowa kwalifikacyjne” (20h).
 • 06.2013 Doradca zawodowy/ psycholog w projekcie „Od bierności do aktywności” – GOPS w Słomnikach
  – Szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych (20h): asertywność, radzenie sobie ze stresem, budowa poczucia własnej wartości, komunikacja interpersonalna, podejmowanie decyzji.
  REFERENCJE
 • 12.2012-06.2013 Doradca zawodowy w projekcie „Kuźnia przedsiębiorczości” – Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
  – Indywidualne poradnictwo zawodowe w ramach ścieżki przekwalifikowania (56h).
  REFERENCJE
 • 04.2013 Doradca zawodowy w projekcie „Bądź aktywny – program aktywizacji zawodowej i społecznej bezrobotnych osób w gminie Rabka-Zdrój” – OPS w Rabce Zdrój
  – Indywidualne poradnictwo zawodowe (28h).
  REFERENCJE
 • 01-03.2013 Trener/psycholog w projekcie „Urządźmy się mądrze – kształcenie podstawą do poprawy jakości zarządzania w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie”
  – Szkolenie „Zarządzanie sobą w czasie” (48h); „Silna kobieta w środowisku zawodowym” (32h).
  REFERENCJE
 • 11.2012-01.2013 Doradca zawodowy w projekcie „Gotowi do pracy” Wadowice – Centrum Język. EVEREST
  – Indywidualne doradztwo zawodowe (81h): analiza potrzeb beneficjentów 50+, indywidualna ocean zawodowa, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania,
  Poradnictwo grupowe oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (66h).
  REFERENCJE
 • 11.2012-06.2013 Trener w projekcie „Aktualizacja 20 modułowych programów szkolenia zawodowego dla pracowników publicznych służb zatrudnienia …” – WYG International
  – Szkolenie na temat nowego modelu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje (32h).
  REFERENCJE
 • 09-10.2012 Psycholog w projekcie „ Aktywni zawodowo – cykl szkoleń dla mieszkańców powiatu ostrowskiego” – Stowarzyszenia Nadzieja w Ostrowi Mazowieckiej
  – Szkolenie z zakresu kompetencji miękkich (40h): motywacja, kreatywność, asertywność i budowanie relacji interpersonalnych, zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie ze stresem.
  REFERENCJE
 • 08.2012 Doradca zawodowy w projekcie „Stawiam na siebie – efektywna integracja społeczno-zawodowa wobec wyzwań rynku pracy w Gm. Lubliniec” – Grupa-eventowa.pl
  – Szkolenie „Aktywne poszukiwanie pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu”(22,5h).
  REFERENCJE
 • 07.2012 Doradca zawodowy w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej „Miasto różnych możliwości” – MOPS w Wadowicach
  – Szkolenie nt. autoprezentacji: „Jak Cię widzą tak Cię piszą” (16h).
  REFERENCJE
 • 07.2012 Doradca zawodowy w projekcie „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” – GOPS w Wielkiej Wsi
  – Szkolenie „Trening – warsztaty w zakresie rynku pracy” (24h).
  REFERENCJE
 • 05-06.2012 Psycholog w projekcie „Aktywizacja Twoją szansą. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin wieloproblemowych z gminy Miechów” – GOPS w Miechowie
  – Zajęcia grupowe (40h) i indywidualne (46,5h): automotywacja, autoprezentacja, umiejętność radzenia sobie przy rozwiązywania problemów, komunikacja interpersonalna, określenie preferencji zawodowych uczestników.
  REFERENCJE
 • Fundacja Nowe Centrum w Krakowie
  04.2014-08.2014
  Streetworker
  – Wolontariat w ramach projektu „Profilaktyka Osiedlowa” – praca z dziećmi i młodzieżą na nowohuckim osiedlu związana z profilaktyką narkotykową.
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
  Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
  10.2012-01.2013 Prowadząca zajęcia
  – Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla studentów pedagogiki w tematyce „Zawodoznawstwa”.
 • PSDB Sp. z o.o.
  11.2011 Ewaluacja szkoleń pilotażowych w projekcie „Oferta szkoleń w technologii 
  e-learning dla pracowników instytucji rynku pracy”
  – Przeprowadzenia wywiadu grupowego zogniskowanego (FGI) z uczestnikami szkolenia,
  – Przeprowadzenia indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • L.grant HR Consulting
  04.2011-08.2011
  Doradca zawodowy w ramach programu outplacement’u dla Tesco Polska Sp. Z o.o. Centrum Finansowe
  – Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego (wykorzystanie testu MBTI).
  REFERENCJE
 • Projekt „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych” Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  09.2008-12.2008
  Członek Grupy Roboczej
  – Praca (konsultacyjna, koncepcyjna i redakcyjna) przy wypracowaniu modelu współpraca na rzecz pracodawców w zakresie outplacementu.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  10.2007-04.2013 Doradca zawodowy I stopnia
  – Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego,
  – Przygotowanie i prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania z zakresu: komunikacja społeczna, asertywność, metod rekrutacji i selekcji, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zakładania działalności gospodarcze,
  – Nadzorowanie od strony merytorycznej i organizacyjnej spotkań koordynacyjnych doradców zawodowych PSZ w Małopolsce,
  – Współpraca z pracodawcami w zakresie przygotowania i realizacji procesu rekrutacji i selekcji pracowników,
  – Udział w przygotowaniu projektu dotyczącego mobilności i kompetencji,
  – Organizacja „Europejskiego Dnia Pracy 2008 w Małopolsce.
 • Trenkwalder & Partner Sp. z o.o.
  07-09.2007 Recruitment Specialist
  Realizacja usługi permanent placement.
 •  Stowarzyszenie Ubezpieczonych Lubelszczyzny
  12.2005 – obecnie Członek Komisji Rewizyjnej
  – Czynności związane z reprezentowaniem i funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
 • Biuro Doradztwa Personalnego Elektus, Lublin.
  07-10.2004 Poszukiwanie pracy dla osób bezrobotnych oraz selekcja kandydatów na poszczególne stanowiska w ramach programu rozwoju zawodowego „Twoja Szansa”.