O mnie

Witaj.

Jako mała dziewczynka, czekając po szkole na powrót do domu u mamy w pracy – na zapleczu urzędu pocztowego, obserwowałam ludzi. Ludzie pojawiali się różni, w różnych rolach, w różnych relacjach. Byli m.in. klienci, listonosze, panie z okienka, kierownicy. Te kilka lat obserwacji bardzo rozbudziły moją ciekawość ludzi i pozostawiły z wieloma pytaniami bez odpowiedzi. Po kilku latach ciekawość i chęć zrozumienia otaczającej mnie rzeczywistości stały się motywacją do rozpoczęcia studiów z psychologii. Na szczęście po odebraniu dyplomu okazało się, że – poza ciekawością ludzi – mam też inne cech, dzięki którym mogę z nimi pracować, tj, m.in.: empatia, kreatywność, spontaniczność, elastyczność. I w taki oto sposób, od kilku dobrych lat, towarzyszę różnym ludziom, w różnych sytuacjach, wspierając ich w szukaniu odpowiedzi na ich pytania, w odkrywaniu ich możliwości, pomagając we wzroście i rozwoju.

Obecnie realizuję i angażuję się w projekty prospołeczne, szkoleniowe i rozwojowe nastawione na wsparcie klientów w następujących obszarach: budowanie relacji z samym sobą, budowanie relacji z innymi, podejmowanie działania indywidualnie i zespołowo.

Bliska jest mi metoda Teatru Forum, metoda komunikacji Nonviolent Communication NVC (Porozumienie bez przemocy) oraz psychoterapia Gestalt, którą aktualnie zgłębiam uczestnicząc w Programie Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt.

Na spotkaniach z klientami chętnie wykorzystuję również twórczość artystyczną (sztuki wizualne, działania teatralne, drama). Daje to nową przestrzeń do wyrażania myśli, emocji, poznania, zrozumienia siebie i relacji z innymi. Zapraszam uczestników swoich warsztatów do stawania się w pełni samorealizującymi się osobami. 

Prywatnie czas spędzam z najbliższymi, w ruchu (rowerowo, na rolkach), z aparatem zatrzymując uciekającą chwilę (tu kilka z nich – moje ZWYCZAJNE CUDA), w warsztacie stolarskim amatorsko odnawiając meble, w Star Wars’owym świecie moich trzech mężczyzn (synów i męża:)).

Zapraszam do współpracy.