Projekty

„Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.”

William Makepeace Thackeray

 

Projekty dają przestrzeń do uczenia się i rozwijania nowych umiejętności w praktycznym działaniu. Uczestnicy zaangażowani w dane przedsięwzięcie doświadczają:

  • procesu tworzenia, począwszy od szukania rozwiązań/pomysłów/ inspiracji i wyznaczanie celu, poprzez planowanie, podział zadań i rozwiązywanie bierzących trudności, aż po sprawdzenie efektów zaplanowanych działań, ocena rezultatów i, w miarę potrzeb i możliwości, zaplanowanie nowych celów,
  • dynamiki procesu grupowego pojawiającego się w trakcie wspólnie realizowanych zadań.