Projekt „TEATR ŻYCIE”

GDZIE/ KIEDY/ PO CO?

Projekt „Teatr życie” został zrealizowany przy współpracy KRAKOWSKIEJ GRUPY TEATRU FORUM z PUNKTEM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESŁAWICE I KANTOROWICE  w okresie kwiecień-czerwiec 2016r.

Przedsięwzięcie składało się z cyklu warsztatów prowadzonych przez dwóch trenerów (Marta Ryś, Anna Ćwiklińska). Spotkania realizowane były według metodologii Teatru Forum i zakończone zostały spektaklem „Zagubiona dziewczyna” dla mieszkańców Zesławic i Kantorowic. W części warsztatowej wzięła udział głównie młodzież i animatorzy z PAL. W ich trakcie realizowane były ćwiczenia przygotowujące uczestników do wejścia w rolę a następnie przygotowywano sam spektakl.

Głównym celem warsztatów było zwiększenie poczucia wpływu na własne życie, zwiększenie świadomości konsekwencji podjętych decyzji, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz umożliwienie eksperymentowania z wcielaniem się w różne role.

Celem spektaklu było zwiększenie chęci działania na rzecz społeczności lokalnej wśród publiczności spektaklu, poszerzanie wiedzy o mechanizmie opresji, rozwijanie umiejętności opierania się presji oraz ukazanie korzyści płynących z postawy proaktywnej.

TROCHĘ TEORII

„Teatr forum daje możliwość ubrać skórę drugiego człowieka,

uczy patrzeć innymi oczami, wsłuchać się w głosy otoczenia. Świetna nauka empatii.”

Juri

Teatr forum to zaangażowana społecznie metoda teatralna, najpopularniejsza z całego repertuaru niekonwencjonalnych technik teatralnych skonstruowanych przez brazylijskiego aktywistę Augusto Boala, nazwanych Teatrem Uciśnionych. Powstała z niezgody na zastaną rzeczywistość, pełną nierówności, niesprawiedliwości i dyskryminacji na poziomie jednostkowym i społecznym. Metoda ta przeznaczona jest do pobudzania aktywności społecznej i umacniania wpływu człowieka na świat, w jakim żyje. Wykorzystywana jest do prowokowania refleksji nad procesami społecznymi zachodzącymi w codziennym życiu. Pozwala szukać takich rozwiązań istniejących opresji, które uwzględniają perspektywę każdego. Boal proponuje teatr, w którym widzowie mają realny wpływ na przebieg wydarzeń. Są oni zachęcani do podejmowania interwencji na scenie, dzięki którym zmieniają prezentowaną sytuację, a wszystko by zmienić się w rzeczywistym życiu z biernego obserwatora w świadomego wpływu na własne życie i życie innych protagonistę.

Teatr Forum rozpoczyna się od pracy warsztatowej z daną grupą a jej zwieńczeniem jest wystawienie spektaklu. Praca nad spektaklem zaprojektowana jest w taki sposób, aby wspierać demokratyczne mechanizmy grupowe – każdy ma tutaj możliwość wypowiedzenia swojego zdania oraz sprawdzenia się w pełnieniu różnych ról.

Materiałem do pracy są tylko te historie, których uczestnicy doświadczyli na własnej skórze, bądź byli ich świadkami, ponieważ ważne jest, aby uczestnicy identyfikowali się z przedstawianym problemem. Odgrywane są te sytuacje, które zdenerwowały, zabolały czy w inny sposób dotknęły ich w realnym życiu. Dzięki angażowaniu w krytyczne myślenie i działanie oraz wzmacnianie odwagi cywilnej buduje kompetencje do zmiany i zatrzymywania tych i podobnych sytuacji.

Spektakl, inaczej Sesja Forum, to wolna przestrzeń do prowadzenia debaty, w której widzo-aktorzy są stawiani przed prezentowanym na scenie problemem, zaproszeni do jego analizy, interwencji (wejścia na scenę w rolę bohatera) i próby rozwiązania. W ten sposób możliwe jest zaangażowanie wszystkich stron, ułatwienie i przećwiczenie wzajemnej komunikacji. Dzięki tej niezwykłej metodzie odbiorcy spektaklu to aktywni uczestnicy, mają okazję w praktyce zaobserwować swoje reakcje na trudne sytuacje np. przemoc w szkole etc. i przećwiczyć swoje interwencje w bezpiecznych warunkach.

ŹRÓDŁO

INSPIRACJE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *