Projekt „Liderzy zmiany – II edycja”

Pierwsze spotkanie z uczniami gimnazjum w ramach projektu „Liderzy zmiany – II edycja” za nami. Odbyło się ono 6 grudnia 2016r. i było przestrzenią do głośnego wypowiedzenia swoich marzeń więc niewątpliwie towarzyszył nam duch Świętego Mikołaja. Projekt jest zaproszeniem uczniów do wspólnego działania, zrobienia pierwszego kroku w kierunku realizacji swoich planów, celów, a może również marzeń, które zapisano na plakacie (zdjęcie obok).

Celem spotkania z gimnazjalistami było przedstawienie im założeń projektu oraz poznanie ich oczekiwań.

Idea projektu zawarta jest w jego haśle przewodnim (podobnie jak w I edycji), które oznacza dla nas wybór rzeczywistego DZIAŁANIA: MOJE ŻYCIE – JA DECYDUJE, JA WYBIERAM, JA BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Głównym celem projektu jest wzbudzenie w uczniach gimnazjum wewnętrznej motywacji do inicjowania i angażowania się w działania zmieniające zastaną rzeczywistość – zostanie liderem zmiany.

W ramach projektu odbędzie się cykl spotkań z przedstawicielami biznesu, którzy podzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz cykl szkoleń połączony z możliwością realizacji własnych inicjatyw, co ma dać młodzieży przestrzeń do nabycia i rozwoju kompetencji przedsiębiorczych oraz wykreuje liderów, którzy swoim zaangażowaniem i umiejętnościami zachęcą innych do działania.

Uczestnicy zdobędą wiedzę i rozwiną umiejętności związane z przedsiębiorczością, np. kreatywność, innowacyjność, planowanie i realizacja przedsięwzięć. Dodatkowo udział w projekcie ma pomóc uczniom zwiększyć ich samoświadomości, poprawić poczucie własnej wartości, rozwinąć umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji. Młodzi liderzy poznają również zasady wolontariatu.

Następne spotkanie zaplanowane jest na styczeń 2017r. Będzie to pierwsze spotkanie młodzieży z przedstawicielem biznesu.

Odbiorcy i miejsce realizacji projektu: uczniowie i kadra Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Sosnowcu

Realizatorzy: Urszula Leiss, Anna Ćwiklińska.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *