Projekt „Liderzy zmiany – I edycja”

„Aktywność oznacza podmiotowość, dokonywanie wyborów, przyjemność istnienia  i doświadczania życia”

Benedykt Spinoza

GDZIE/ KIEDY/ PO CO?

Projekt aktywizacji młodzieży „Liderzy zmiany – edycja I” został zrealizowany dla uczniów Niepublicznego Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Sosnowcu w okresie styczeń-czerwiec 2015r.

Inicjatorką projekty była Urszula Leiss – coachy i trener biznesu. Działania zostały zrealizowane przy współpracy z psycholog,  Anną Ćwiklińską.

Inspiracją tego programu był program aktywizacji młodzieży realizowany w latach 1993-1994 przez firmę TROP przy współpracy z jednostkami lokalnymi i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Głównym celem projektu „Liderzy zmiany – edycja I” było wzbudzenie w uczniach gimnazjum wewnętrznej motywacji do inicjowania i angażowania się w działania zmieniające zastaną rzeczywistość – zostanie liderem zmiany.

W tym kontekście hasło projektu, MOJE ŻYCIE – JA DECYDUJE, JA WYBIERAM, JA BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ – oznacza wybór rzeczywistego DZIAŁANIA.

Cykl szkoleń połączony z możliwością realizacji własnej inicjatyw miał dać młodzieży przestrzeń do nabycia i rozwoju kompetencji przedsiębiorczych oraz kreowania liderów, którzy swoim zaangażowaniem i umiejętnościami zachęcą innych do działania.

W trakcie projektu uczestnicy zdobyli wiedzę i rozwinęli umiejętności związane z przedsiębiorczością, np. innowacyjność, planowanie i realizacja przedsięwzięć. Dodatkowo udział w projekcie pomógł uczniom zwiększyć ich samoświadomości, poprawić poczucie własnej wartości, rozwinąć umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji.

W ramach projektu „Liderzy zmiany” uczniowie uczestniczyli w warsztatach, w indywidualnych sesjach z coachem i psychologiem oraz zainicjowali i zrealizowali mini projekty.

Projekt przygotowany przez uczniów:

KONKURS PLASTYCZNY „NIE BĄDŹ FRAJER, RZUCAJ FAJE”.

Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacje A-3. Pracę można było przygotować w grupie do 3 osób i dostarczyć w terminie 19.04-08.05.2015r. do wychowawców OHP w Sosnowcu.

Nagrodzone zostały miejsca: I/II/III, pula nagród wynosiła około 1000zł.

Wyniki konkursu ogłoszono 12.05.2015r. Prace konkursowe oceniali uczestnic projektu „Liderzy zmiany – edycja I”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *