MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU – pomysły, decyzje, plany, działania

GDZIE/ KIEDY/ PO CO?

10384110_10153407117781779_2771060327337010067_n

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.
Henry Ford

Magi, wyzwań i efektów związanych z współpracą w zespole doświadczyli uczniowie z olkuskich szkół średnich będący uczestnikami projektu „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu.

W ramach projektu młodzi liderzy zrealizowali 5 inicjatyw wolontariackich wspierających mieszkańców społeczności lokalnej:

 • Koncert Charytatywny dla Emilki
  Prawie 2.500 zł zebrano podczas Koncertu Charytatywnego dla Emilki, który 4 lutego odbył się w olkuskim Miejskim Ośrodku Kultury. Organizatorzy – młodzież uczestnicząca w projekcie „Młodzież w działaniu-olkuska szkoła liderów” realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu, tą kwotą wesprą rehabilitację i leczenie blisko 4-letniej Emilki.

 • Mikołajkowy zawrót głowy
  Liderzy z  2-ch olkuskich szkół ponadgimnazjalnych (ZS nr 4, IV LO,) zorganizowali i przeprowadzili akcję „Mikołajkowy zawrót głowy”. W ramach projektu spełniono marzenia nieuleczalnie chorego Danielka oraz jego rodzeństwa. 4 grudnia święty Mikołaj wraz ze swoją świtą odwiedził rodzinę – wśród śmiechu i gwaru przekazał aż 13 pudeł w prezentami dla wszystkich domowników.

 • Drzewia Puszka Pandory (warsztaty, np. „Kalejdoskop emocji”, „Portret emocji”)
  „Drzewia Puszka Pandory” to pomoc w radzeniu sobie z emocjami. Negatywne emocje niszczą, wywołując znużenie, zniecierpliwienie, agresję. Mogą prowadzić do lęków, uzależnień, przemocy.  Każdy z nas jest inny i potrzebuje innego sposobu na ich odreagowanie. Jedni rozładowują emocje na siłowni, inni szukają ukojenia w szumie drzew, są też tacy, którzy potrzebują rozmowy i tacy, którzy pragną pomilczeć, ale wszyscy potrzebujemy uwolnić Puszkę Pandory po to, by siebie uczynić wolnymi.

 • Spełniać marzenia – głęboka woda
  Wolontariusze z II LO postanowili pomóc swoim młodszym kolegom w odrabianiu lekcji. Realizując projekt “Spełniać marzenia – głęboka woda”, chcieli “zarazić” dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej pasją do nauki i zwiększyć ich wiarę we własne siły. W planach były również warsztaty językowe w formie zabawy.

 • Znalezione szczęście
  Inicjatywa „Znalezione szczęście” przeprowadzona była dla przedszkolaków, których liderzy uczyli jak zadbać o ptaki zimą. Przy współpracy z Nadleśnictwem w Olkuszu przeprowadzili wiele spotkań w przedszkolach polegających na nauce i zabawie dla maluchów. Rozdawali karmniki, które miały posłużyć do karmienia ptaków przez przedszkolaków zimą. Było mnóstwo dobrej zabawy.

A jak rodziły się piękne pomysły i powstawały skuteczne zespoły?!

Początkiem wspólnej pracy były jesienne warsztaty w Zakopanym nt. „Jeden zespół – wspólny cel”.

PRZEBIEG WARSZTATÓW „JEDEN ZESPÓŁ – WSPÓLNY CEL – umiejętność pracy w zespole realizującym inicjatywy wolontariackie”

Dwudniowe warsztaty miały dwa główne cele:

 • wybór najlepszych pomysłów na inicjatywy
 • stworzenie 3-4 osobowych zespołów realizujących wybrane inicjatywy.

Analiza kompetencji – WIZYTÓWKI

W czasie pierwszych godzin spotkania uczestnicy dokonali analizy swoich kompetencji (uwzględniając zadania, które potrafią/ chcieli by wykonywać i te, które z tych zadań lubią.) Poza analizą i możliwością przedstawienia swoich kompetencji pozostałym uczestnikom szkolenia, każda osoba mogła poznać obszary zainteresowań przyszłych członków swoich projektowych zespołów (była to bardzo ważna informacja dla przyszłych liderów, których zadaniem będzie m.in. poszukiwanie i dobieranie członków do swoich zespołów). Swoje mocne i słabe strony uczestnicy przedstawili z użyciem kolorowych kartek i kredek przygotowując WIZYTÓWKI. Wyzwaniem dla uczestników było przedstawianie swojej WIZYTÓWKI na forum grupy. Duża cześć osób podkreślała, że jest to dla nich trudne, ale i ważne, gdyż chcą nabrać swobody w mówieniu o sobie i odwagi do samych wystąpień publicznych.


Analiza potrzeb Olkusza i społeczności lokalnej – BURZA MÓZGÓW

W pierwszym dniu warsztatów młodzież dokonała także analizy potrzeb swojego miasta i jego mieszkańców. W tym celu wykorzystana została metoda BURZA MÓZGÓW. Ten etap warsztatów miał kilka celów: poznanie metody (poprzez jej aktywne wykorzystanie), którą młodzież może teraz sama swobodnie w swoich zespołach wykorzystywać oraz określenie obszarów swoich przyszłych działań w inicjatywach wolontariackich (uczenie się samodzielnego podejmowania decyzji). Wszystkie pomysły wygenerowane przez uczestników w trakcie burzy mózgów zostały przeanalizowane w odniesieniu do kilku kryteriów (czas realizacji, koszty, grupa odbiorców). Po analizie zostały wyodrębnione cztery obszary przyszłych inicjatyw wolontariackich.


WY
BÓR OBSZARÓW DZIAŁANIA – POWSTANIE ZESPOŁÓW

Każdy z uczestników dokonał indywidualnej analizy wszystkich czterech obszarów działania (np. co może z siebie dać, czego się nauczy). Po dokonaniu analizy każda osoba, bez konsultacji z pozostałymi uczniami, dokonała wyboru tego obszaru działania, który był „jej najbliższy”. Ten sposób podjęcia decyzji dał możliwość młodym liderom sprawdzenia się w sytuacji, gdy podejmują się danego zadania w oparciu o swoje kompetencje, a nie np. w oparciu o decyzje innych kolegów ze szkoły. Ostatecznie wyodrębniło się pięć zespołów, które w 4 przypadkach składały się z uczniów z różnych szkół. Uczniowie mając czas na wspólne przedyskutowanie swoich obaw i oczekiwań względem realizacji przyszłych inicjatyw pracowali w nowo powstałych zespołach. Decyzja ta była dla nich ważna, gdyż jak podkreślili – w swojej przyszłej działalności będą pracować z różnymi, nowymi osobami i chętnie już teraz podejmą takie wyzwanie by zwiększać swoje kompetencje i pokonywać obawy.

MARZYCIELE (Metoda Disneya) tworzą pomysły na swoją inicjatywę – TEATRZYK PACYNEK

Ostatnim zadaniem do zrealizowania dla uczniów w pierwszym dniu warsztatów było przygotowanie pomysłu na swoją inicjatywę wolontariacką w poszczególnych zespołach. Zespoły pracowały z wykorzystaniem Metody Disneya. Spoglądając na swój pomysł z perspektywy niczym nieograniczanego Marzyciela mieli za zadanie przygotować teatrzyk pacynek. Teatrzyk pacynek miał przedstawić wszystkim uczestnikom projektu ideę poszczególnych inicjatyw (teatrzyki były przedstawiane w trakcie wieczornego ogniska). Młodzież, przygotowując teatrzyki, wykazała się bardzo dużą kreatywności, pomysłowością, wrażliwością oraz znajomością wybranych tematów. W poszczególnych zespołach uczestnicy pracowali bardzo aktywnie (wykorzystując również swój wolny czas), z dużą otwartością na nowo poznane osoby, wymieniając się swoimi doświadczeniami i talentami.


Mentorzy i liderzy wspólnie pracują nad projektami – REALISTA przekłada marzenia na plan działania (Metody Disneya)

W drugiej części warsztatów młodzi liderzy współpracowali z nauczycielami nad zaproponowanymi przez siebie inicjatywami wolontariackimi. Inicjatywy były nadal opracowywanie z wykorzystaniem Metody Disneya. Tym razem uczestnicy mieli spojrzeć na swoje pomysły z perspektywy Realisty (co, gdzie, jak i z kim mogą realizować inicjatywy). Zadanie to miało kilka celów: poznanie Metody Disneya, poznanie się uczniów (przyszłych liderów) i nauczycieli (przyszłych mentorów) we wspólnym działaniu i nowych rolach, sprawdzenie i wykorzystanie nowo zdobytych w warsztatach umiejętności (np. informacji zwrotnej przez młodych liderów, coachingu przez nauczycieli).

Również w tej części warsztatów, po wspólnej pracy uczniów i nauczycieli, podjęte zostały decyzje – którzy nauczyciele chcą wspierać, będąc w roli mentora, poszczególne inicjatywy. Decyzja była podejmowana przez wszystkich wspólnie. Na samym początku uczniowie dokonali analizy anonimowych wizytówek (opisujących kompetencje) przygotowanych przez nauczycieli. Uwzględniając planowaną przez siebie inicjatywę wolontariacką wybrali te wizytówki, których autorzy najbardziej odpowiadali im kompetencjami. Była to cenna informacja dla nauczycieli. Sama decyzja doboru mentorów do poszczególnych inicjatyw nie była jednak prosta. Pojawiło się wiele pytań, emocji i wątpliwości związanych z przyszłą współpracą, np.: czy mam odpowiednie kompetencje, jak będziemy współpracować jeśli nie jesteśmy z tej samej szkoły. Ostatecznie każda z inicjatyw znalazła swojego lidera/liderów.

 

ŹRÓDŁO

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *