MASKA w ramach projektu „Kalejdoskop emocji”

GDZIE/ KIEDY/ PO CO?

Spotkanie z twórczością, z szeroko pojętą sztuką, daje możliwość poznania i zrozumienia siebie. Już samo zaangażowanie się w warsztat artystyczny przyczynia się do twórczego samorozwoju, rozumianego jako ciągły, nieustanny proces stawania się samorealizującą się w pełni osobą.

Pogłębieniu samoświadomości służyć może m.in. autoportret, który sprzyja autorefleksji, daje przestrzeń do przyjrzenia się swoim reakcją na docierające z otoczenia bodźce oraz wsłuchania się w sygnały, które przekazuje ciało o różnych stanach emocjonalnych.

Motyw „portretu” i „maski” towarzyszy w procesie eksploracji i zastanawiania się nad „ja” oraz nad „my”. W potocznym rozumieniu portret i maska są swoim przeciwieństwem. Arteterapia wykorzystuje je jednak jako wabik do dalszych poszukiwań. Portret bowiem, poza tworzeniem własnej tożsamości, może być spontaniczny, chwilowy, idealistyczny. Maska, pomagająca ukryć to czego nie chce się pokazać innym, może również dodawać odwagi i pozwolić przez chwilę czuć się bohaterem.

Celem warsztatu nie jest szukanie „całego swojego ja”, ale skupienie się na emocjach, na dniu dzisiejszym. Uczestnicy zastanawiają się nad znaczeniem swoich pracy, nad znaczeniem pracy innych, nad komunikację między twórcami pracy za ich dziełami. Warsztat z portretem i maską motywuje do odpowiedzi na różne pytania: Czy portret jest rzeczywistym odzwierciedleniem? Czy maska jest zła, czy jest ukryciem?

PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zgłębiając świadomość swoich emocji uczestnicy mieli za zadanie zastanowienie się czy wszystkie odczuwane przez siebie emocje pokazują innym. W tym celu każda z osób „zdejmowała maskę z twarzy”. Uczestnicy pracowali w parach i wzajemnie nakładali sobie na twarz bandaż z gipsem, który po wstępnym wyschnięciu zdjęli z twarzy.

W chwili nakładania bandaży na twarzy uczestnicy mieli poszukać w sobie odpowiedzi na pytania: Jak się czują w masce? Czy ich maska jest naprawdę ich maską? Czy w życiu codziennym nakładają różne maski? Co mogą zrobić by na co dzień mieć „swoją” maskę? (Karolak, 2002, s.98).

 Etapy tworzenia masek przez uczestników. 

P1110199 (3)P1110199 (2) 2

P1110199 (34)P1110199 (2)

Maski przygotowane przez uczestników.

P1110239 ()P111029

ŹRÓDŁO

  • Handford, O. & Karolak, W. (2009). Portrety i maski w twórczym rozwoju i arteterapii. Łódź: Wydawnictwo AHE

  • Karolak, W. (2002). Moje portrety. Taki jestem – taki chciałbym być. Częstochowa: Wydawnictwo WSP

  • Ćwiklińska A. (2015). „Kalejdoskop emocji” Arteterapia w rozwoju kompetencji emocjonalnych młodzieży. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: prof. dr hab. Wiesław Karolak
Tagi:,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *